Opowiadanie w klasycznej formie jest formą przedstawienia. Narracja cyfrowa wykracza poza tę definicję. Skrótowe skojarzenia, które trudno wyrazić słowami zostają przedstawione wizualnie. Wiele prac w tej sekcji to osobiste historie i wspomnienia.

1/ The Full Story
07:27 | Daisy Jacobs (GB)
Prix Ars Electronica 2018 / Honorary Mention

2/ Waves ’98
14:53 | Ely Dagher (LB)

3/ The Box
12:12 | Dušan Kastelic, Mateja Starič (SI)

4/ Splendida Moarte Accident
15:11 | Sergiu Negulici and Adriana Ionica
(RO)

5/ Negative Space
05:30 | Max Porter and Ru Kuwahata
(Ikki Films & Manuel Cam Studio) (FR)