DEPART to duet artystyczny, którzy tworzą Leonhard Lass i Gregor Ladenhauf.

Interesuje ich koncepcja poetyckich zanurzeń audiowizualnych. Głęboko zakorzenieni w technologii cyfrowej eksplorują rytualny charakter algorytmów i tworzą wyjątkowe wrażenia, które są formowane przez formalnie rygorystyczną i głęboką estetykę. Eksporują nowe środki wyrazu, pozwalające na wyrażenie więcej i na innych poziomach niż tradycyjne narracje. Jako modus operandi wykorzystują procesy generatywne i symulację w czasie rzeczywistym do budowy hermetycznie „wiarygodnych światów”, zaskakujących połączeń graniczących z surrealizmem, które wywołują wirtualną immanencję. Ich prace pokazywane były m.in. w MAK w Wiedniu i na festiwalu Ars Electronica w Linz.