Absolwentka School for Poetic Computation w Nowym Jorku, obecnie studiuje sztukę cyfrową na University of Applied Arts w Wiedniu. W swoich pracach korzysta z technologii, zarówno oprogramowania, jak i sprzętu, do tworzenia poetyckich i często zaskakujących eksperymentów artystycznych, takich jak robot wywołujący emocje lub interaktywny portret, w którym odbiorca staje się częścią samego dzieła. Intuicja i eksperyment są ważnym elementem jej poszukiwań artystycznych. Czerpiąc ze swojego doświadczenia jako inżynier programistyczny, tworzy generatywne obrazy lub wideo oparte na eksperymentach obliczeniowych. Tworzy na styku choreografii, performance’u i sztuki medialnej, angażując ciało w proces tworzenia i postrzegania.
Jej prace były pokazywane w Wiedniu, Salzburgu, Barcelonie, Teheranie, Atenach i Nowym Jorku.