Absolwent Informatyki Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych w Warszawie.
W swoich rozważaniach artystycznych podejmuje tematykę korespondencji świata rzeczywistego z wirtualnym. Współtworzył widowiska wizualne w Muzeum Polin, Teatrze Wielkim, Narodowej Orkiestrze Symfonicznej Polskiego Radia. Prelegent międzynarodowych konferencji dotyczących programowania w sztuce nowych mediów, takich jak TouchDesigner Summit 2019 Montreal. Pracuje jako asystent w Pracowni Multimediów na Wydziale Sztuki Nowych Mediów PJATK.